Vi utför lösullsisolering i Nyköping

När du är i behov av miljövänlig och hållbar isolering ska du vända dig till oss på MB Isolering AB i Nyköping! Vi har arbetat med lösullsisolering, vindisolering och tilläggsisolering i många år och kan garantera ett väl utfört arbete med utmärkt resultat. Vi arbetar med lösull av hög kvalitet för att kunna leverera ett resultat som bidrar till minskade energikostnader och behaglig inomhustemperatur året om.

Vi är även verksamma på följande orter:

Mjölby || Örebro || Västerås || Jönköping || Skövde

Så fungerar vår process:

Vi genomför först en noggrann analys för att veta vilka områden som behöver isoleras och väljer sedan den lösullsisolering som passar bäst för dina behov. Att isolera vind med lösull har en mer positiv påverkan på miljön i jämförelse med traditionella isoleringsmetoder, vilket vi på MB Isolering AB ser som en viktig aspekt då vi medvetet strävar efter en hållbar framtid. 

Under hela processen utför vi regelbundet kontroller, inklusive mätningar av isoleringens tjocklek. Vid isoleringsarbetets slut genomför vi även densitetskontroller för att säkerställa att isoleringen uppfyller de materialstandarder som gäller. Förberedande åtgärder krävs vid ökad isoleringshöjd – vi ser då till att anlägga gångbryggor, takfotsventilation och förhöjning av sargen kring uppstigningsluckan, så att du som kund ska känna trygghet i att processen går rätt till från början. 

Med hjälp av lösullsisolering kan vi nå alla skrymslen och utrymmen runt rör och elledningar. Genom att isolera vind med lösull uppnår vi en tät och oavbruten isolering som förhindrar att köldbryggor inträder. 

Effektiv vindisolering och tilläggsisolering

Vid vindisolering och tilläggsisolering med lösull matas materialet in genom en slang mellan vår lastbil och konstruktionen. Vid tilläggsisolering kompletterar vi den befintliga isoleringen. En korrekt utförd lösullsisolering är nödvändig för att bevara värmen inomhus och stänga ute kylan under vintern. Arbetet är mer effektivt än traditionell isolering. 

Anlita oss för att isolera vind med lösull

Välkommen att vända dig till oss på MB Isolering AB i Nyköping när du behöver professionell hjälp med vindisolering! Hos oss finns den rätta kompetensen för att leverera ett resultat som du kommer kunna njuta av.