Lösull – Ett modernare och miljösmartare isoleringsmaterial

Lösullsisolering är ett populärt sätt att vindisolera och utföra tilläggsisolering på och MB-Isolering Lösulls-Specialisten är ett miljövänligt företag som bara använder sig utav godkända material, så du kan känna dig trygg när du anlitar oss för vindisolering och tilläggsisolering.

Lösull vid tilläggsisolering

Att använda lösull vid tilläggsisolering innebär många fördelar – dels så sänker det kostnaderna för er uppvärmning och så minskar det även den skadliga påverkan som uppvärmningar har på miljön. När det kommer till lösullsisolering är arbetsmetoden avgörande för hur bra resultatet blir. När ni anlitar oss för vindisolering kan ni vara säkra på att arbetet blir väl utfört – vi har lång erfarenhet av isolering i äldre och nyproducerade fastigheter. 

Fördelar med lösullsisolering 

En stor fördel med att vindisolera med lösull är att vi kommer åt alla vrår, runt stödben, reglar och ventilationsrör.
Lösull sluter tätt och gör så att det inte uppstår några köldbryggor.
Med tilläggsisolering blir ditt hem mer trivsamt med mindre drag och värmeförluster.
Anlita oss för ett ekonomiskt och miljövänligt val av vindisolering!

Kort fakta om våra material

Vi använder fabriksny Stenull och glasull även kallad mineralull.

Materialens unika egenskaper står emot brand, mögel och fuktangrepp.

Cellulosaisolering är framställd av returpapper alternativt träfiber som har behandlats mot brand och mögel.

Vår lösullsisolering har inte bara ett vindsisolerande syfte utan även ett ”vinstisolerande” ändamål. Detta kallar vi även en ordentligt ”tilläggsisolering”.

  • Här är några av den högkvalitativa fördelarna med lösull
  • Minskar energiförbrukningen och utsläppet av växthusgaser
  • Är hållbart, energi och kostnadseffektiv
  • Har bullerskyddande egenskaper
  • Står emot brand, mögel, fukt

Vill du veta mer?

Cellulosa

Glasull

Stenull