Kvalitetsprogrammet ”Behörig Lösull” är framtaget av Branschföreningen för Lösullsisolering i samarbete med erfarna konsulter och ledande materialleverantörer. Syftet med programmet är att säkerställa att samhällets myndighetskrav gällande brandskydd, energi, fukt och övriga byggnadsegenskaper uppfylls liksom att arbetet utförs enligt gällande krav rörande arbetsmiljö och säkerhet.

Utöver Behörig Lösull innebär medlemskapet i branschföreningen att företaget måste ha en ordnad ekonomi och verksamhet i övrigt vilket ytterligare bidrar till ökad trygghet för kunden.

All personal på MB-Isolering har genomgått en utbildning i Behörig Lösull med prov. Vidare har de genomgått praktisk och teoretisk utbildning.