Vi utför isolering med lösull i hela Linköping

Isolera vind i Linköping med lösullsisolering

Är ni i behov av en säker, pålitlig och miljömedveten vindisolering med lösull? Då är ni välkomna att vända er till oss på MB Isolering AB i Linköping! Vi har en omfattande erfarenhet av att utföra tilläggsisolering och isolera vind med lösull och kan därför garantera ett högkvalitativt arbete som ger goda resultat för såväl plånboken som för inomhusklimatet. 

Här är vår arbetsmetod:

Vi inleder med en noggrann analys för att identifiera de områden som kräver isolering samt välja den mest lämpliga typen av lösullsisolering för ändamålet. I Linköping använder vi oss av lösullsisolering, som är ett modernare och mer miljövänligt alternativ i jämförelse med traditionell isolering. Regelbundna kontroller, inklusive mätningar av isoleringens tjocklek, genomförs under hela processen. När isoleringsarbetet är slutfört genomförs även densitetskontroller för att säkerställa att isoleringen uppfyller de aktuella materialstandarderna. 

Vårt tillvägagångssätt för vindisolering och tilläggsisolering: 

När vi utför vindisolering med lösull i Linköping så matas lösullen in via en slang som går mellan vår lastbil och byggnadskonstruktionen. Vid tilläggsisolering kompletterar vi den befintliga isoleringen på vinden. En väl utförd vindisolering är av stor vikt för att bevara inomhusvärmen och hålla kylan ute under vintermånaderna. Vid en ökad isoleringshöjd krävs förberedande åtgärder såsom anläggning av gångbryggor, takfotsventilation och höjning av ramen kring uppstigningsluckan. Samtliga av dessa förarbeten hanteras av oss och bidrar till trygghet för dig som kund. Genom att använda lösull vid isolering kan vi nå in till alla vrår och utrymmen kring rör och elledningar. Dessutom skapar lösullsisoleringen en tät och kontinuerlig isolering som eliminerar eventuella köldbryggor. 

Vi är experter på lösullsisolering

MB Isolering AB är er fulländade partner när det gäller alla isoleringsbehov i hela Linköping, inklusive tilläggsisolering och när det handlar om att isolera vind. Med många års yrkesutövande och expertis på området kan ni känna er trygga med att överlåta arbetet åt oss. Välkomna att ta kontakt med oss när ni är i behov av professionell hjälp med att isolera vind med lösullisolering!