Trygghet


Anlita en entreprenör till hela jobbet
Undvik överraskningar med att anlita många olika entreprenörer när du vill tilläggsisolera. MB Isolering AB utför alltid isoleringar med tillhörande noggranna förarbeten själva. Med vår långa erfarenhet sedan 1978 och specifika specialkompetens kan ni känna trygghet med att anlita oss. Vi är den ultimata lösullsspecialisten.

Besiktning
Vi gör fortlöpande kontroller och besiktningar som omfattar:

  • Undertak
  • Mätning av ventilationsarea
  • Landgångar
  • Uppstigningsluckor
  • Den befintliga isoleringens värde
  • Takluckor
  • Vindbjälklagets täthet
  • Genomföringar
  • Kostnadsförslag med fasta priser

Efter arbetets utförande lämnar vi ett protokoll på utfört arbete vilket också är en värdehandling.